Definition List

Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. - Pramoedya Ananta Toer

Etika di Dalam Pesawat

1. Ikuti aturan yang telah ditetapkan, misalnya mematikan alat komunikasi dan sejenisnya ketika di dalam pesawat hingga lampu tanda dimatik...